تحلیل المان محدود مخزن تحت فشار سیکلی و بررسی عمر خستگی مخزن

تحلیل المان محدود مخزن تحت فشار سیکلی و بررسی عمر خستگی مخزن

بازدیدها: 158

در این نمونه آموزش یک مخزن، تحت فشار متغیر 25 تا 125 psi در دمای 150 فارنهایت قرار گرفته و به روش المان محدود نقاط بحرانی مورد بررسی قرار گرفته و با رجوع به ASME VII,2 جهت تعیین عمر خستگی تحلیل می شود.

انالیز المان محدود مخزن تحت فشار
شکست خستگی مخزن

همانطور که در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد تنش های بیشینه در قسمت های اتصال 3 نازل به مخزن و همچنین ناحیه اتصال عدسی به پوسته استوانه ای اتفاق می افتد و این 4 نقطه که به عنوان تنش های Peak به دست آمده که عمر خستگی آن ها تحلیل می شود. پس از به دست آمدن عمر خستگی در هر 4 نقطه کوچکترین عدد به عنوان عمر خستگی مخزن در نظر گرفته می شود.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

تحلیل خستگی مخزن تحت فشار

منبع:pveng.com

درباره نویسنده

علی دهقانی