نمونه محاسبات طراحی مخزن تحت فشار خارجی

نمونه محاسبات طراحی مخزن تحت فشار خارجی

بازدیدها: 1024

در این مثال به بررسی و انجام محاسبات طراحی مخزن، تحت فشار خارجی پرداخته شده است و محاسبات و آنالیز المان محدود بر روی مخزن در حالت های مختلف وجود رینگ تقویتی و عدم وجود رینگ تقویتی انجام گرفته است.همانطور که می دانیم از راه های افزایش مقاومت یک مخزن در مقابل گسیختگی حاصل از فشار خارجی و خلا داخل مخزن، افزایش ضخامت مخزن و یا کاهش طول محافظت نشده مخزن می باشد که یکی از راه های کاهش طول محافظت نشده استفاده از رینگ های تقویتی می باشد. معمولا افزایش ضخامت مخزن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست ولی در برخی مواقع به دلیل نیاز به استفاده از تعداد زیادی رینگ تقویتی ناگزیر به افزایش ضخامت مخزن هستیم.به طور کلی با سعی و خطا بین تعداد رینگ های تقویتی و ضخامت مخزن می توان به نتیجه مطلوب دست یافت. روش های سعی و خطای مورد استفاده طراحان را از می توانید از مجموعه کدها و کتاب های ارائه شده در سایت تهیه نمایید.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

محاسبات فشار خارجی

منبع:pveng.com

درباره نویسنده

علی دهقانی