بازدیدها: 219

سایت www.pressurevessel.ir در تاریخ 1397/06/01 با هدف ارائه آموزش های مناسب در طراحی مخازن تحت فشار کار خود را آغاز نمود. آموزش های این سایت شامل آموزش های ویدیویی و ارائه مثال های حل شده در نرم افزار های طراحی مخازن تحت فشار و همچنین ارائه آموزش های مورد نیاز جهت کار کردن با کدها و الزامات استانداردی می باشد.

نرم افزارهای مورد استفاده در این آموزش ها PV Elite و ABAQUS و سایر نرم افزار های طراحی مکانیکی می باشند که در حین تکمیل آموزش های سایت از آن ها استفاده خواهد شد سعی بر آن است که در کلیه آموزش ها اصل سادگی و دوری از تکلف در انتقال مفاهیم و شبیه سازی ها رعایت گردد و دانشجویان و مخاطبان تمامی نکات را به راحتی فرا گرفته و با مشکلی مواجه نشوند.

لازم است برای آموزش های پیشرفته فیلم های آموزشی را چند بار با دقت مشاهده کنید تا همه مفاهیم بیان شده درک شوند.