مقالات

نمونه محاسبات طراحی مخزن تحت فشار خارجی

بازدیدها: 1024

در این مثال به بررسی و انجام محاسبات طراحی مخزن، تحت فشار خارجی پرداخته شده است و محاسبات و آنالیز المان محدود بر روی مخزن در حالت های مختلف وجود رینگ تقویتی و عدم وجود رینگ تقویتی انجام گرفته است.همانطور که می دانیم از راه های افزایش مقاومت یک مخزن در مقابل گسیختگی حاصل از فشار خارجی و خلا داخل مخزن، افزایش ضخامت مخزن و یا کاهش طول محافظت نشده مخزن می باشد که یکی از راه های کاهش طول محافظت نشده استفاده از رینگ های تقویتی می باشد. معمولا افزایش ضخامت مخزن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست ولی در برخی مواقع به دلیل نیاز به استفاده از تعداد زیادی رینگ تقویتی ناگزیر به افزایش ضخامت مخزن هستیم.به طور کلی با سعی و خطا بین تعداد رینگ های تقویتی و ضخامت مخزن می توان به نتیجه مطلوب دست یافت. روش های سعی و خطای مورد استفاده طراحان را از می توانید از مجموعه کدها و کتاب های ارائه شده در سایت تهیه نمایید.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

محاسبات فشار خارجی

منبع:pveng.com

0

محاسبات طراحی مخزن تحت فشار عمودی

بازدیدها: 171

در این مقاله به بررسی کلیه موارد مورد نیاز در طراحی مخازن تحت فشار عمودی مانند محاسبات تکیه گاه skirt، محاسبات فشار داخلی و خارجی،طراحی نازل ها، نکات مربوط به رادیوگرافی، طراحی در برابر بارهای باد و زلزله، طراحی سکو و نردبان و سایر پارامتر های طراحی مخازن تحت فشار می پردازد.

تسلط بر نکات ارائه شده در این نمونه طراحی بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید

طراحی مخزن تحت فشار عمودی

منبع:pveng.com

0

آنالیز المان محدود بار زلزله بر مخزن تحت فشار

بازدیدها: 97

در این نمونه آموزش به بررسی بار زلزله یک مخزن تحت فشار پرداخته شده است که مخزن تحت بیشینه فشار کاری 200 psi بیشینه دمای  100 درجه فارنهایت،کمینه دما یا MDMT برابر 20-درجه فارنهایت و فشار هیدروتست 260 psi قرار دارد.

بار زلزله در مخازن تحت فشار
بار زلزله در مخازن تحت فشار

مخزن بر اساس قوانین ASME SEC VII Div 1 طراحی شده و قوانین DIV 2 جهت حدود نیروها و تنش های وارده مورد استفاده قرار گرفته است.

برای دانلود روی لیتک زیر کلیک کنید

.آنالیز بار زلزله در مخزن تحت فشار

منبع:pveng.com

0

تحلیل المان محدود مخزن تحت فشار سیکلی و بررسی عمر خستگی مخزن

بازدیدها: 158

در این نمونه آموزش یک مخزن، تحت فشار متغیر 25 تا 125 psi در دمای 150 فارنهایت قرار گرفته و به روش المان محدود نقاط بحرانی مورد بررسی قرار گرفته و با رجوع به ASME VII,2 جهت تعیین عمر خستگی تحلیل می شود.

انالیز المان محدود مخزن تحت فشار
شکست خستگی مخزن

همانطور که در فایل پیوست قابل مشاهده می باشد تنش های بیشینه در قسمت های اتصال 3 نازل به مخزن و همچنین ناحیه اتصال عدسی به پوسته استوانه ای اتفاق می افتد و این 4 نقطه که به عنوان تنش های Peak به دست آمده که عمر خستگی آن ها تحلیل می شود. پس از به دست آمدن عمر خستگی در هر 4 نقطه کوچکترین عدد به عنوان عمر خستگی مخزن در نظر گرفته می شود.

برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید

تحلیل خستگی مخزن تحت فشار

منبع:pveng.com

0