مخزن

مخزن عمودی با تکیه گاه LEG در نرم افزار PV Elite

در دسترس است!: موجود در انبار

در این فایل از نرم افزار PV Elite طراحی یک مخزن عمودی با تکیه گاه LEG انجام گرفته که کاربر میتواند با بررسی این مثال حل شده توانایی خود در طراحی مخازن عمودی را افزایش دهد.

تومان 5,000