مخزن

مخزن افقی با تکیه گاه Saddle در نرم افزار PV Elite

در دسترس است!: موجود در انبار

در این فایل از نرم افزار PV Elite طراحی یک مخزن افقی با تکیه گاه Saddle انجام گرفته که کاربر میتواند با بررسی این مثال حل شده توانایی خود در طراحی مخازن افقی را افزایش دهد

تومان 5,000