بررسی و معرفی امکانات و پیش تنظیمات نرم افزار PV ELITE

در دسترس است!: موجود در انبار

در این آموزش به معرفی نرم افزار PV ELITE پرداخته و ابزار های مهم این نرم افزار توضیح داده خواهد شد. پس از معرفی قسمت های مختلف نرم افزار به بررسی پارامترها و تنظیمات اولیه مورد نیاز طراحی در قسمت Job specific parameters می پردازیم.تسلط بر مطالب آموزش داده شده در این ویدیو پیش نیاز سایر آموزش های ارائه شده می باشد.

نمونه ای از این آموزش را در ویدیوی زیر مشاهده می کنید

 

 

تومان 20,000