مخزن

آموزش مدلسازی پوسته های استوانه ای وعدسی ها در نرم افزار PV ELITE

در دسترس است!: موجود در انبار

در این آموزش به بررسی DESIGN DATA و ELEMENT DATA در نرم افزار  PV ELITE پرداخته وسپس کلیه پارامترهای طراحی 4 المان پوسته استوانه ای و عدسی های کروی، شبه کروی و بیضوی توضیح داده می شود.

نمونه ای از این آموزش را در ویدیوی زیر مشاهده می کنید

 

 

تومان 20,000