مخزن

آموزش مدلسازی پوسته مخروطی،عدسی تخت و تکیه گاه SKIRT در نرم افزار PV ELITE

در دسترس است!: موجود در انبار

در این آموزش به بررسی پارامترهای طراحی پوسته های مخروطی،عدسی های تخت و تکیه گاه SKIRT پرداخته و کلیه پارامتر های مورد نیاز در طراحی این المان ها توضیح داده می شود.

نمونه ای از این آموزش را در ویدیوی زیر مشاهده می کنید

 

 

تومان 20,000