مخزن

آموزش مدلسازی نازل ها در نرم افزار PV ELITE

در دسترس است!: موجود در انبار

در این آموزش به بررسی پارامترهای طراحی نازل ها پرداخته و کلیه پارامتر های مورد نیاز در طراحی این المان ها توضیح داده می شود.

نمونه هایی از این آموزش در ویدیو زیر قابل مشاهده می باشد

 

 

تومان 20,000