مخزن

آموزش مدلسازی رینگ های تقویتی در نرم افزار PV ELITE

در دسترس است!: موجود در انبار

در این آموزش به بررسی پارامترهای طراحی رینگ های تقویتی در مخازن تحت فشار پرداخته و کلیه پارامتر های مورد نیاز در طراحی این المان ها توضیح داده می شود.

برای مشاهده نمونه هایی از این آموزش روی لینک زیر کلیک کنید

مخزن تحت فشار

 

 

 

 

 

تومان 9,000