مخزن

محاسبات فشار داخلی و خارجی مخزن تحت فشار

در دسترس است!: موجود در انبار

در این آموزش به بررسی فرمول ها و محاسبات مربوط به فشار داخلی و خارجی مخزن بر اساس ASME SEC VIII پرداخته و نحوه استفاده از این استاندارد آموزش داده خواهد شد.

 

 

 

تومان 14,000