مخزن

طراحی و محاسبات تکیه گاه SKIRT در مخازن تحت فشار عمودی

در دسترس است!: موجود در انبار

در این آموزش به بررسی فرمول ها و محاسبات مربوط به طراحی تکیه گاه Skirt و نحوه استفاده از هندبوک ها در طراحی این تکیه گاه پرداخته می شود

 

 

تومان 19,000