مخزن

مثال کاربردی از طراحی مخزن عمودی با تکیه گاه Skirt به همراه نازل

در دسترس است!: موجود در انبار

در این آموزش یک مثال از نحوه طراحی یک مخزن عمودی به همراه نازل ارائه شده و در نهایت نحوه بررسی و آنالیز خروجی ها ارایه گردیده است

 

تومان 19,000